HMS

T.Helleland Service as har som mål å levere alt arbeid i henhold til lover og forskrifter, kundenes krav, og egne standarder. Fra start til slutt skal T.Helleland Service, ha fulgt opp kunder, prosjektet, ansatte og vårt kvalitetsikringssystem. Vi jobber hele tiden mot kjernen i firmaet, våre ansatte, der trivsel, helse, og sikkerhet er i fokus. Vi er fortsatt en liten bedrift, men ønsker alikevel å opptre, å vise ansvar,  i likhet med store entrepenører.

T.Helleland Service as er en nisje bedrift, som har mindre utfordringer enn bedrifter med Totalleveranse, men det gjør også at vi kan fokusere mer mot vårt felt og kan optimalisere HMS til vårt arbeid. Vi bruker i dag Holte sitt kvalitetsikringssytem, som gir oss gode forutsetniger for å gjøre vårt interne arbied lettere.

Våre ansatte skal føle at de blir tatt vare på, og at de har tilhørlighet i T.Helleland Service AS. Hvert år jobber vi mot null toleranse, der null skader og ulykker er målet. T.Helleland Service as er opptatt av å skape trygge arbeidsforhold, hvor erfaring spiller en stor rolle.

 

 

hms t helleland service