NYHETER

Denne siden oppdaterer vi nyheter på.

BRASS / ChemXchange / CoBuilderPRO:

fuging - icobuilder - t. helleland service
coBuilderPRO
Vi har valgt en effektiv metode å samle inn og overlevere produktdokumentasjon. Denne løsningen er skreddersydd for vår bransje.chemexchange - fuging - t.helleland service
BASS / ChemXchange
BASS er et elektronisk verktøy utviklet i samarbeid med byggenæringen. Verktøyet hjelper bedrifter som oss til å oppfylle myndighetskrav forbundet med bruk av kjemikalier på arbeidsplassen. Vi jobber systematisk for å kunne forebygge evt skader.

Video som viser egenskapene til felixiskumm fra Soudal:

Soudal vindu system:

Fix all fugemasse:

Fix all fugemasse: 

Soudal kjemisk Anker:

Soudal:

Souda Bond easy: